Bouw mee aan een betere toekomst voor de christenen in Pakistan

We ondersteunen lokale Pakistaanse kerken bij het uitdragen van Gods liefde.

Dit doen we onder andere met behulp van onderwijs en financiën. Hierdoor krijgen Pakistaanse christenen de mogelijkheid om uit de armoede te ontsnappen en later zelf hun kerk te ondersteunen.

Tekengebied 3

Armoede

Hulp aan de allerarmste christenen

Middel 2

Educatie

Onderwijs en ICT projecten

Dit doen we door:

Tekengebied 2

Evangelisatie

Ondersteunen van kerken en pastors

Tekengebied 1

Politieke steun

Politieke steun en rechtshulp

Jes. 58:10 "Geef eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen."