ANBI, beleidsplan en financiën

ANBI Status Stichting Christenen voor Pakistan heeft een ANBI status
Naam Stichting Christenen voor Pakistan
RISN 861702414
Kamer van Koophandel 80526926
Adres Oude Veenweg 151, 7548PJ Boekelo, Tel. 06-24088199
Bank ING IBAN: NL34INGB0008473522
Doelstelling Ondersteunen van lokale Pakistaanse kerken bij het uitdragen van Gods Liefde
Beleidsplan Om de doelstelling te bereiken hebben we de onderstaande acties.

 • Door donaties geld in Nederland inzamelen voor lopende kosten van activiteiten in Pakistan. Tevens geld inzamelen voor speciale projecten en acties.
 • Soms de allerarmsten steunen met voedsel of kleding.
 • Rechtshulp geven en voor “slavernij probleem” oplossingen zoeken.
 • Geven van “studie beurzen” aan kans armen en excellente leerlingen.
 • Zorgen voor schoon drinkwater, waterputten en voorzieningen.
 • Lokale pastors en hun organisatie ondersteunen. (PAR)
 • Gods liefde en principes delen via(sociale) media.
 • Lokale scholingsprojecten in voornamelijk ICT en Engelse taal .
 • Mensen bereiken met Gods liefde via CPM.

Uiteindelijk de positie van Christenen zo te verbeteren dat ze zelf hun eigen kerken kunnen ondersteunen, dus minder afhankelijk van het buitenland zijn en hun positie in de “democratie” kunnen en durven in te nemen.

Het bestuur bestaat uit 3 leden welke elk een gelijkwaardige stem in besluitvorming hebben
Besluiten worden in meerderheid genomen;

Voorzitter Gerard Woerdenbag
Penningmeester Eric Heilbron
Secretaris Joëlle Bakhuis
 • Er worden geen beloningen in Nederland aan bestuurders, leden of vrijwilligers toegekend.
  Onkosten vergoeding, overleg bewijsstukken en na goedkeuring wel.
 • Uitgeoefende activiteiten zijn te vinden onder de rubriek “nieuws” op de website www.christenenvoorpakistan.org
 • Financiële verantwoording zal per jaar (eindigend 31-12) zo snel mogelijk op de website worden gepubliceerd.

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2022