Hulp aan de allerarmsten

Hulp aan de allerarmsten

In Pakistan is er veel verborgen armoede. Als voorbeeld de zo genaamde “Bricklin people. Deze gezinnen leven generaties op/in de steen fabrieken. Ze verdienen zo weinig dat mannen en vrouwen moeten werken, er is geen school, dus kinderen gaan ook meewerken. Ze hebben geen enkele vorm van onderwijs en kunnen niet lezen of schrijven en spreken alleen Urdu-dialect.

Het zijn dagloners, in periode van regen is er geen werk, dan kunnen ze geld lenen van de eigenaren van de steen fabriek tegen hoge rente. Ze kunnen niet lezen of goed rekenen dus weten niet wat ze tekenen. Hoe hard ze ook werken, de schuld blijft altijd groter en de hele familie incl. kinderen is verantwoordelijk en mogen/kunnen niet weg wat een vorm is van verborgen slavernij.