Drinkwater

Drinkwater

Aantal voltooide drinkwaterpunten: 14

Met het drinkwaterproject willen we lokale minderheden ondersteunen met schoon drinkwater. De goederen voor de waterpunten zijn zoveel mogelijk lokaal aangekocht zoals de stenen, zonnepanelen, accu’s, constructie materialen en de watertanks.

Het drinkwater wordt opgepompt uit een geslagen waterbron en via een waterzuiveringsinstallatie op zonenergie opgeslagen in watertanks welke zijn aangesloten aan een betegeld watertappunt.