Pastors en kerken

Pastors en kerken

We steunen enkele pastors die we persoonlijk kennen direct. Die werken onder de armste en die net een kerk zijn gestart of werken zonder kerk (alleen evangelisatie).

Deze hebben vanuit hun werk weinig of geen inkomsten en daarin willen we ze steunen zodat ze voedsel hebben, hun kinderen naar school kunnen en huur kunnen betalen.

Pastor Allience for Revival (PAR) is een netwerk van 200-400 pastor echtparen die maandelijks bij elkaar komen om te delen, te steunen, bidden en God groot te maken. De problemen en onderdrukking zijn groot, veelal zijn ze alleen in de lokale “top”. Elkaar ontmoeten en bemoedigen is van groot belang om vol te kunnen houden.

CPM is een overkoepeld Christelijke organisatie, geleid door Bischop Yaqub, die probeert op alle vlakken lijnen uit te zetten, steun te geven en gesprekspartner naar de (lokale) overheid te zijn waar nodig. (bv. bij misstanden, huisonteigening, gedwongen huwelijken, beveiliging, vergunning en gevangenneming). CPM stuurt ook in vrouwen conferenties, opleiding en praktische hulp.

CPM leidt ook SRBC (Solid Rock Bible College) waar de opleidingen tot pastor gegeven worden. Deze zorgt voor studies, boeken etc. en ontvangt jaarlijks ongeveer 500 nieuwe 2 jarige studenten.

CPM geeft ook start units (brommer, geluidsinstallatie, generator, instrument, dekens, bijbel en andere basis materialen voor een startende pastor om in een nieuw gebied huiskerken te starten. (complete kit € 875,-)