Missie en visie

Christenen in Pakistan zijn kwetsbaar doordat ze een kleine minderheid vormen in een Islamitisch land. Ze hebben minder mogelijkheden en minder steun van de overheid. Er is veel armoede en kansenongelijkheid. Toch is de kerk levend en vol hoop en liefde voor Jezus. Er is een sterk verlangen om Zijn liefde bekend te maken aan stammen en groepen die nog onbereikt zijn

Wij ondersteunen de lokale Pakistaanse kerk  om Gods liefde uit te dragen.

Hierdoor krijgen Pakistaanse christenen de mogelijkheid om uit de armoede te ontsnappen en later zelf hun kerk te ondersteunen.

Dit doen we door diverse projecten op allerlei gebieden, zoals onderwijs, steunen van kerken en noodhulp.  Zie de pagina ‘projecten’. We luisteren daarbij goed naar Pakistaanse christenen en hun voorgangers waar behoeften liggen. We hebben voortdurend contact over de inzet van steun en de voortgang van projecten.