Pasen 2022

Pasen mag vrijuit gevierd worden en daar wordt zeker gebruik van gemaakt.

Zo waren er op de donderdag avonddiensten met voetwassing en wordt het avondmaal gevierd.

En traditioneel op goede vrijdag een dienst om het lijden en sterven van Jezus te herdenken

Paaszondag ochtend als het nog donker is begint de processie om Jezus opstanding te vieren

En natuurlijk aansluitend op opstandingszondag de paasdienst.

De feestdagen als kerst en pasen zijn erg belangrijk omdat het voor de kerk een middel is om het geloof te delen met moslims die nieuwsgierig zijn.

Daarnaast hebben we deze periode ook veel activiteiten mogen steunen:

Ook werden er conferenties gehouden. Conferenties zijn voor de christenen belangrijk voor onderwijs, geloofsopbouw en ontmoetingen