Vrouwenconferentie: All Esthers Rise Up

Een inspirerende boodschap voor alle vrouwen die zich geroepen voelen om op te staan als Esthers in deze tijd: er zijn deze zomer verschillende vrouwen conferenties gepland in Punjab, onder leiding van Dr. Virginia Paul, de echtgenote van bisschop Yaqub Paul.

Zij zal spreken over de rol en de roeping van vrouwen in het Koninkrijk van God, en hoe zij hun gaven en talenten kunnen inzetten voor de opbouw van de kerk en de samenleving. Vrouwen in Pakistan hebben vaak te maken met discriminatie, armoede en geweld, en hebben weinig toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat we hen bemoedigen, ondersteunen en toerusten om hun identiteit en bestemming in Christus te ontdekken en te vervullen. We hopen dat veel vrouwen zich zullen aanmelden voor deze conferenties en dat ze gezegend zullen worden door het Woord van God en de gemeenschap met elkaar.