Prayer Nights voor leiders

Er is een beweging gaande waar Chistelijke leiders elkaar opzoeken, samen werken en samen God zoeken.

Prayer nights zijn groter opgezet dan de PAR meetings en vinden ivm covid buiten plaats. (PAR is Pastors Alliance for Revival, alleen binnen CPM -Christ for Pakistan Ministries)

Foto’s van voorbereiding en meeting zeggen genoeg