Hulp is NU nodig

We hebben in korte tijd € 4700,- kunnen overmaken naar st. Christ for Pakistan Ministeries.
Bischop Yaqub heeft het geld onder pastors in de getroffen gebieden verdeeld.
Er is meteen in de buurt van het noodgebied voedsel gekocht en zijn pakketten samengesteld.

Hele grote gebieden staan nog onderwater, mensen leven in tenten of hutjes langs de kant van de weg (omdat de weg vaak wat hoger ligt dan omliggende land)

Bishop Yaqub is met nog 2 pastors zelf afgereisd om de kerkleiders in het gebied te steunen en te helpen met uitdelen en bemoedigen van mensen. Er is zoveel tekort dat mensen zich erg opdringen Ook gaan we bij mensen langs die ook zonder eten zitten, maar nog wel op de plek van hun huis.
Veelal zijn de daken door de hevige regenval ingestort. In het moeilijk bereikbare zuiden hebben we de mensen naar ons toe laten komen.

Tijdens een dienst zijn voedsel pakketten uitgedeeld. Ook hier was de nood hoog en waren dankbaar voor de steun die ze van jullie mochten ontvangen.

Daar waar het water weg is gestroomd wordt begonnen met puinruimen en “opbouw”. Naast voedsel (heel veel land staat nog onder water)
is straks ook hulp nodig om weer huizen op te bouwen. Mensen zijn ons erg dankbaar, we weten dat er ook veel verdronken zijn, inmiddels ook enkelen door voedsel tekort gestorven. Door vervuild en stilstaand water ontstaan en nu ziekten, die als hulp uitblijft vele slachtoffers zal maken.

Help alstublieft mee om eerste noodhulp te bieden aan de getroffen gebieden!