Het 8ste drinkwater project is een feit.

Na heel wat voorbereiding konden we op 10 september de officiële opening van het 8ste , weer door Movingin gefinancierde, drinkwaterproject openen.

Nu in Kanjrur, aan de zijkant van de kerk. 

Bij opening werden ook kleine voedsel pakketjes uitgedeeld… mensen waren dubbel blij.