Solid Rock Bible School blijft zich ontwikkelen

Op veel plekken, onder bomen, in parken, in kerken en soms bij mensen thuis komen leraren en studenten bij elkaar. Groepjes van 5 tot 20 mensen die Gods woord bestuderen en leren hoe het verder te vertellen, onderwijzen en voor te leven. Als afsluiting van de opleiding altijd een afstudeer feest en studenten en familie zijn trots.

En ook voor het nieuwe studie jaar kunnen de mensen zich aanmelden. We blijven bidden dat veel mensen zich zullen aanmelden zodat ze meer zullen begrijpen van de bijbel en zodat ze vaster zullen staan in hun geloof, en dit weer mogen uitdelen aan de mensen om hen heen.

Sinds 2013 is er een verlangen om een dagopleiding voor voorgangers te starten. Door financiële en organisatorische uitdagingen leek dit onbereikbaar. Gebed moest het onmogelijke mogelijk maken. De locatie moest in zuiden van Punjab zijn omdat daar vrijwel geen opleidingen zijn. In 2020 werd er een geschikt gebouw met grond gevonden…. Op een geschikte plek.

Een grote stap is gemaakt en we zijn het gaan huren. We zijn gestart om het gebouw en terrein die een paar jaar heeft leeg gestaan op te knappen. Daarnaast moet er natuurlijk ook inventaris komen, leraren, begeleiders, schoolhoofd, administratie en natuurlijk studenten. Volgende keer hopen we vorderingen te kunnen melden.