Nieuwe groep afgestudeerden Solid Rock Bible School

Eind vorig jaar konden we veel studie boeken laten drukken en geven aan de studenten in Pakistan. Overal ontstaan er “scholen” en neemt kennis toe. We hopen dat deze studenten later als evangelist en (hulp) leider hun plekken zullen innemen.

Op diverse plaatsen zijn er weer studenten afgestudeerd.