Studie ondersteuning

Er zijn kinderen die duidelijk goed kunnen leren, echter door arme ouder het studie geld, boeken en schoolmateriaal niet kunnen betalen. Waarschijnlijk is dit een doel waar ongelimiteerd aanvragen voor binnen kunnen komen en we dan vele kinderen teleur moeten stellen en keuzes moeten maken. Hierin vragen we Javed Gill (advocaat) om studenten aan te dragen als er financiën voor beschikbaar zijn. Schoolgeld kan per studie van € 250,- tot € 550,- per jaar bedragen.
We vragen afhankelijk van de situatie tussen de 20 en 50% zelf bij te dragen.

Momenteel steunen we pas 3 studenten.