Een bijzonder bezoek aan de JPS in Khaliq Nawar

Eind maart is een belangrijke tijd voor alle scholen in de omgeving: de jaarlijkse overgangstesten vinden plaats. Hoewel we geen officiële school zijn, willen we toch deelnemen aan deze nationale agenda. De testen worden afgenomen en certificaten worden uitgereikt aan degenen die slagen.

Voor de kinderen is dit een moment van immense trots – vaak is dit het eerste certificaat dat ooit in de hele familie is behaald.

Tijdens mijn bezoek brachten we een middag door met de kinderen en mocht ik zelfs een toespraak houden. Het was bijzonder om al die blije gezichtjes te zien, gekleed in hun uniformen, trots om leerling te zijn en naar school te gaan. Het besef dat we deze kinderen misschien een betere start in hun onderwijs kunnen bieden dan wat een paar jaar geleden mogelijk was, was ontroerend. Ook werden er door Roger nieuwe boeken en schriften achtergelaten.