Chr. basis onderwijs – steun blijft nodig!

Zoals al eerder verteld is Christelijk onderwijs in een moslimland niet vanzelfsprekend. De staat geeft gratis basis onderwijs maar dan wel op een Koranschool die bij een moskee hoort.

Voor kinderen van Christelijke ouders is dat verschrikkelijk omdat ze gepest en achtergesteld worden. De school wil daarnaast deze kinderen bekeren tot de islam wat voor de ouders natuurlijk niet acceptabel is. Maar geen basis onderwijs betekent geen vervolg opleiding en dus geen economisch perspectief behalve die van dag arbeider of schoonmaakster.

1e December 2019 zijn we met 1 schooltje in een kerkgebouw gestart. Mede door een inzamelingsactie van de kinderen van Pinkstergemeente de Banier te Almelo. Eerste maanden waren er 2 leraressen en 19 kinderen. Inmiddels hebben we een gebouw bijgekocht en zijn er > 80 kinderen en 5 leraressen.

Een 2e school zijn we door spontane extra gift gaan steunen maar hiervoor is extra steun nodig. Steun om schoolspullen te kopen en financiële steun voor de leraressen die tevens studenten zijn en zo hun studie hopen te kunnen betalen.

Aanvraag voor een derde school, ook in een kerk, loopt al vanuit pure wanhoop, Lokale pastors en gemeenteleden doen dit omdat er gewoon geen keuze is, dit kunnen ze niet zelfstandig volhouden. Ook hier willen we graag aan bijdragen.

Foto’s 1ste project

Foto’s 3e school in kerkgebouw bij Pastor Hameed